Activiteiten

Opmetingen van bestaande toestand:

Wenst u een nieuw project te realiseren en heeft u een opmeting nodig van de bestaande toestand, dan breng ik voor u de huidige situatie zo gedetailleerd mogelijk in kaart. Zowel grondplannen als gevelaanzichten als doorsnedes behoren hiertoe.

Uitzetten van bouwwerken:

Starten jullie met een nieuwbouw, verbouwing, ... en hebben jullie hiervoor een correcte inplanting nodig dan kan u beroep doen op mij. Ik zet de bouwwerken vakkundig uit. Assen, specifieke punten, muren, hoogtes, en nog vele andere zaken kunnen hierbij aan bod komen. 

Verkavelingen:

Heeft u een grond en wenst u deze te verkavelen in meerdere delen dan moet u ook beroep doen op een landmeter. Ik zal de huidige toestand en de nieuwe toestand in kaart brengen. De nodige documenten die hierbij horen worden ook door mij verzorgd. 

Plaatsbeschrijvingen:

Dit is een gedetailleerd verslag van het goed dat beschreven moet worden. Hierin worden alle vaststellingen genoteerd en gedocumenteerd met de nodige foto's. plaatsbeschrijvingen zijn nuttig voor de start der werken, bij huurcontracten, ....

Afpalingen:

Heeft u een perceel en weet u de grenzen er niet exact van of wenst u deze correct aan te duiden, heeft u een landmeter nodig die de grenzen kan opzoeken en exact kan bepalen. Ik teken voor u de plannen uit en op het terrein worden de nodige grenspalen geplaatst. 

Andere:

Muurovernames, onteigeningen, schattingen en waardebepalingen, ontwerpen opmaken, ... zijn ook nog verschillende werken die tot een taak van landmeter behoren. indien meer informatie gewenst kan u contact opnemen via de contactgegevens.