Diensten

Hieronder kan u een greep uit het aanbod van diensten terug vinden. Staat het er niet tussen, aarzel niet mij te contacteren om uw specifieke vraag te bespreken.

Bestaande toestand

Het opmeten en op plan zetten van bestaande gebouwen en omgeving. Dit door zowel de traditionele metingen met Total Station of door middel van 3D scanning of drone metingen. Hier worden zowel grondplannen, doorsnedes en gevelaanzichten gemaakt.

Verkavelingen

Heb je ergens een stuk grond en wil je hier een splitsing, verdeling of verkaveling op realiseren dan kan u beroep doen op onze diensten. We verzorgen het dossier van A tot z inclusief alle documenten die vervolledigd moeten worden. Verkavelingen inclusief wegenisontwerpen en rioleringen behoren ook hiertoe.

Schattingen

Waardebepalingen van gebouwen, gronden, kantoren, ... en het opstellen van het bijhorende verslag

Afpalingen

Het opmeten en bepalen van de juiste grenzen van de gronden, precadastratie voor notarissen, ...

Plaatsbeschrijvingen

Opstellen van een gedetailleerd verslag van de staat van de gebouwen voor aanvang werken, na de werken, openbare domeinen, ...

Uitzetwerk

Inplanting en uitzetten van nieuwbouwen, wanden, het verklikken van assen, … 

Volumeberekeningen

grondverzetberekeningen, niveaumetingen, stockmetingen, ...

Andere

muurovernames, onteigeningen, opstellen van ontwerpen, Verdelingen in mede-eigendom bepalen, ...